Gói và mức giá Skype

Trang chủ Sản phẩm Skype for Business

So sánh các gói

Phiên bản đầy đủ tính năng có sẵn dưới dạng gói độc lập hoặc như một phần của các gói Office 365 của chúng tôi, bao gồm các ứng dụng Office, lưu trữ và chia sẻ tệp và nhiều nội dung khác. Để nhận đầy đủ tính năng của Skype for Business, hãy chọn một trong những gói dưới đây.

Online Plan 2 (Cuộc họp trực tuyến Skype for Business)
Office 365 Business Essentials
Office 365 Business Premium