Sở hữu ngay với đăng ký gói Office 365

Microsoft Teams

giá chỉ từ115.000đ/tháng
Xem các gói và mức giá

Cách trò chuyện nhóm mới

Xem nội dung và lịch sử trò chuyện bất cứ khi nào trong trò chuyện nhóm hoặc trò chuyện riêng tư. Lên lịch nhóm nhỏ hoặc cuộc họp nhóm. Đăng email trong chuỗi để nhóm luôn theo dõi được. Tìm kiếm các nhóm công khai để cộng tác trên các dự án chung.

Một trung tâm để làm việc nhóm

  • Cho phép nhóm truy nhập ngay vào mọi thứ họ cần, ngay trong Office 365.
  • Tất cả nội dung, công cụ, mọi người và cuộc hội thoại của bạn đều sẵn dùng trong không gian làm việc nhóm.

  • Tận hưởng quyền truy nhập tích hợp sẵn vào SharePoint, OneNote và Planner.

  • Làm việc trên tài liệu ngay trong ứng dụng.

  • Tận hưởng các tính năng lên lịch phong phú trong Teams, cùng với tính năng gọi 1-1 và gọi nhóm đặc biệt

Có thể tùy chỉnh cho từng nhóm

Tùy chỉnh không gian làm việc Microsoft Teams để đưa vào nội dung mà nhóm của bạn cần truy nhập và sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như các tài liệu và dịch vụ đám mây. Tạo các kênh trò chuyện khác nhau cho nhóm dựa trên các dòng dữ liệu hoặc chủ đề làm việc. Tùy chỉnh thông báo để bạn có thể nhanh chóng tìm thông tin liên quan từ các nguồn cấp dữ liệu và dịch vụ bên thứ ba.